Här är några länkar till sidor som kanske kan vara intressanta för en akvarist.

Givetvis kan du klicka på länkarna.
Tänk även på att många av dess sidor har egna länkar som det är värt att utforska.
Lär dig söka - du kan hitta det du vill...


Fishbase

En enormt ambitiös databas över världens alla fiskar. Stort. Tar ett tag att lära sig.

http://artedi.nrm.se/fishbase_se/ (sekreteriat)
http://www.fishbase.se/search.cfm (sökning)
http://www.fishbase.se/home.htm


Naturhistoriska Riksmuseet

Här finns en del intressanta artiklar som rör våra akvariefiskar.

http://www2.nrm.se/ve/pisces/acara/welcome.shtml
http://www2.nrm.se/ve/pisces/welcome.shtml.se
http://www2.nrm.se/ve/pisces/gambia31.shtml.en
http://www2.nrm.se/ve/pisces/dan2page.shtml.en
http://www2.nrm.se/ve/pisces/gambia50.shtml.se
http://www2.nrm.se/ve/pisces/clarias.shtml.en


Killis

En grupp fiskar jag vurmar för - kolla in:

http://new.killi.net/
http://sks.killi.dk/
http://www.alfanita.com/
http://www.biol.vt.edu/faculty/turner/rivmar/


Akvariet

Den gamla tidskriften får i dag kvarleva på nätet...

http://www.akvariet.tripnet.se/


Websamhällen och Forum

Många roar sig i dag med att prata på nätet med andra om sin hobby.

http://www.zoonen.com/
http://www.zpet.se/
(mest fiskar)
www.akvarieguiden.nu/


Fiskring

Ett ställe med många länkar.

http://q.webring.com/hub?ring=fishlinkcentralw


Malar

http://www.planetcatfish.com
http://silurus.acnatsci.org
http://www.goc.se/
http://news.nationalgeographic.com/news/2003/05/0515_030515_giantcatfish.html
http://tolweb.org/tree?group=Siluriformes